zadanie nr 16

16. Mobilne podium


Lokalizacja

Podium będzie zlokalizowane w auli SP1 na Kopernika 2 C.

Skrócony opis

Mobilne podium

Opis zadania

Termin realizacji zaplanowano na przełom stycznia i lutego 2020 roku. Powstanie mobilne podium,
z którego będzie można korzystać nie tylko na auli SP1, ale także na wszystkich obiektach sportowych w Mrągowie.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Mobilne podium usytuowane na stałe w SP1 będzie wykorzystywane podczas organizacji szkolnych imprez. Poza tym będzie je można wykorzystać w hali widowiskowo sportowej podczas organizowania imprez rangi powiatowej, wojewódzkiej i ogólnopolskiej. Tego typu podium zostanie wykorzystane przy wręczaniu nagród zwycięzcom oraz honorowaniu zdobywców trzech pierwszych miejsc. Podium będzie można wypożyczać ze szkoły.

Beneficjenci zadania

Głównymi beneficjentami tego projektu będą uczniowie, rodzice i nauczyciele SP1w Mrągowie. Poza tym udostępniając podium organizatorom zawodów przyczyni się to do podniesienia ich rangi, uatrakcyjnienia ich oraz zwiększałoby ich prestiż.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1 Podesty sceniczne aluminiowe szt 15 . 30 m2 (2m x1m)28 540,05 zł
2 2 -pary schodów 4 000 zł
3 Barierki ochronne podestów scenicznych (19 mb) 6 460 zł
4Montaż6 000 zł
Łącznie: 45 000,05 zł