zadanie nr 17

17. Fotograficzne oblicza Mrągowa-warsztaty dla każdego


Lokalizacja

Miasto Mrągowo

Skrócony opis

Fotograficzne Oblicza Mrągowa

Opis zadania

Celem jest pokazanie fotografii, jako narzędzia dostępnego dla każdego mieszkańca Mrągowa, pozwalającego na udokumentowanie oraz promocję zarówno miejsc jak i wydarzeń związanych z regionem, poprzez pokazanie piękna Mrągowa widzianego oczami jego mieszkańców. W ramach projektu założono realizację      5   spotkań warsztatowych w okresie od maja do września 2020 r. Projekt opiera się na weekendowych teoretyczno - praktycznych zajęciach, z których pierwsze będą dotyczyć podstaw i zasad stosowanych w różnych rodzajach fotografii, ostatnie będzie spotkaniem związanym z przygotowaniem materiałów promujących miasto Mrągowo - wybór najlepszych zdjęć uczestników, które zostaną umieszczone na puzzlach oraz omówienie kilku najciekawszych ujęć,      z każdej grupy tematycznej  warsztatów, a także  podsumowaniem przebiegu  warsztatów.
Każde z głównych modułów zajęć, dotyczyć będzie innego aspektu Miasta: przyrody, architektury i tego, co w nim najważniejsze, czyli ludzi tworzących kulturę     i mających na nią wpływ.
W trakcie warsztatów uczestnicy dowiedzą się, jakie są zasady działania aparatów cyfrowych, obiektywów i akcesoriów dodatkowych oraz zapoznają się zasadami kompozycji obrazu i posługiwania się właściwą perspektywą, nauczą się właściwego doboru warunków ekspozycji oraz wykorzystania w fotografii światła zastanego            i sztucznego.
Wiedzę zdobytą podczas części teoretycznej, będą mogli szlifować pod okiem specjalisty podczas warsztatów z fotografii architektury pt. „Mrągowo okiem mieszkańca” w ramach, których odbędzie się zwiedzania Miasta z doświadczonym przewodnikiem. Będzie to doskonała okazja do zebrania materiałów promujących Mrągowo, nie tylko od strony informacyjnej, ale również do uchwycenia w kadrze ciekawych zakątków miasta, które znane są tylko jego mieszkańcom.
Kolejne spotkanie pt. ”Złota godzina nad jeziorem Czos” dotyczyć będzie fotografii przyrodniczej. Uczestnicy poznają zasady fotografii zbliżeniowej, makrofotografii oraz fotografii krajobrazowej. Celem zajęć praktycznych będzie nie tylko nabycie umiejętności fotografowania, ale również kształtowanie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody i wyrobienie umiejętności selektywnego patrzenia na otoczenie. Ważny jest także ukazanie kolejnego aspektu wyróżniającego miasto Mrągowo wśród miejscowości turystycznych - wspaniałych ścieżek przyrodniczych oraz bioróżnorodności nie tylko jeziora Czos.
Następne spotkanie pt. „Sercem każdego miasta jest człowiek” to garść informacji dotycząc fotografii portretowej, fotografii reportażowej, jako dokumentu miejsca         i czasu, oraz roli w nim człowieka. Spotkanie to będzie inspirują do tworzenia szeregu niezwykłych ujęć z wyjazdów wakacyjnych takich jak idealne selfie, fotografia rodzinna czy fotografia miejsca.
Z czego tak naprawdę dumni są sami mieszkańcy Mrągowa? Tego dowiecie się Państwo podczas wystawy fotografii zamykającej cykl warsztatów „Fotograficzne oblicza Mrągowa - warsztaty dla każdego”.

Harmonogram spotkań
• Pierwsze jednodniowe, organizacyjne związane z omówieniem celów warsztatów i planem ich realizacji. W dalszej ich części uczestnicy zapoznają się z działaniem aparatu cyfrowego i akcesoriami potrzebnymi do fotografowania, poznają też elementy składowe ekspozycji i zasady kompozycji – np. 5 godzin.
• Następne trzy spotkania opisane wyżej, weekendowe spotkania po 10 godzin.
• Ostatnie spotkanie również jednodniowe podsumowujące również opisane wyżej związanez omówieniem prac i przygotowaniem elementów finalnych warsztatów – np.5 godz.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Głównym celem zadania jest rozpowszechnienie i udostępnienie technik i rodzajów fotografii mieszkańcom w różnych grupach wiekowych, a także zaangażowanie ich w aktywną promocję walorów turystycznych Mrągowa. Warsztaty te są nie tylko doskonałą formą podnoszenia umiejętności technicznych i aktywizacji mieszkańców, ale również są one godną wsparcia inicjatywą rozwijającą umiejętności w zakresie relacji interpersonalnych, wyrabiania wrażliwości na piękno przyrody i otaczającej nas rzeczywistości.Wynikiem warsztatów będzie wystawa fotograficzna . Nasze warsztaty przyczynią się również do powstania nowego miejsca wystawowego w Mrągowie, co uatrakcyjni ofertę MCAL–u, jako miejsca integracji różnych grup społecznych działających na terenie miasta. Zajęcia fotograficzne, to również upowszechnienie przyjaznego ludziom spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do integracji pasjonatów fotografii i stworzenia docelowo mrągowskiej grupy fotograficznej.

Beneficjenci zadania

-Wynikiem warsztatów będzie wystawa fotograficzna, która może być kolejnym ważnym wydarzeniem promującym miasto i region. Skierowana jest ona do mieszkańców i turystów przebywających w tym czasie w naszym mieście. Powstaną również materiały promujące miasto, takie jak ulotki czy pamiątki, które będą mogły być następnie dystrybuowane między innymi w takich miejscach jak Centrum Informacji Turystycznej w Mrągowie czy Urząd Miasta. Zaplanowano również promocję wydarzenia w Internecie i przygotowanie artykułu do prasy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Prelegenci/ wykładowcy (3 osoby x 100zł *15godz)4 500 zł
2Koordynator warsztatów 1 500 zł
3Koszt usł. przewodnickiej po Mrągowie130 zł
4Pamiątki puzzle-A4- 56 elementów (200 szt x 4,00 zł) 800 zł
5prace grafika500 zł
6Pamiątki – puzzle (200 szt x 3,00 zł)600 zł
7Materiały promocyjne 500 zł
8materiały programowe270 zł
9wydruk dyplomów uczestnictwa w warsztatach200 zł
10puzzle-A3 dla uczestników ze zdjęciami wykonanmymi podczas warsztatów 1 000 zł
11Zakup systemu zawieszenia wystawy3 000 zł
12wywołanie plakatów i zdjęć do wystawy 1 000 zł
Łącznie: 14 000 zł