zadanie nr 14

14. Łąki kwietne i domki dla owadów zapylających.


Lokalizacja

1. Działka 45 w okolicy jeziorka Magistrackiego, powierzchnia 6 ara.
2. Działka 152/1 w okolicy Molo, powierzchnia 5 ara.
3. Działka 266 w okolicy Urzędu Miasta, powierzchnia 7 ara.
4. Park im. Gen. Władysława Sikorskiego, domki dla owadów.
5. Park Juliusza Słowackiego, Domki dla owadów.

Opis zadania

Projekt ma na celu stworzenie trzech łąk kwietnej w różnych częściach miasta  o łącznej powierzchni 1800 m2. Łąka jest alternatywą dla miejskich trawników. Stanie się  domem dla setek różnych owadów i roślin, poprawi wygląd okolicy zachwycając kolorami i zapachem. Przy łąkach staną domki dla owadów zapylających.  Termin zakładania łąki kwietnej od 15.04.2020 do 15.05.2020. Jako pierwszy etap powinna być zerwana i wywieziona (utylizacja) darń, następnie spulchnienie (min. 15 cm) terenu przy pomocy glebogryzarki/agregatu uprawowego.
Oczyszczenie terenu z nieczystości (korzenie, kamienie, gruz) i wyrównanie.
Wysiew nasion z materiałem wypełniającym. (Przed wysianiem nasiona wymieszać z piaskiem, żeby równomiernie pokrywały powierzchnię. Nie należy zasypywać ich ziemią)
Wałowanie terenu.
W pierwszym okresie wzrostu łąki kwietnej trzeba dopilnować by gleba nie przesychała, a była stale wilgotna.
W pobliżu łąki kwietnej zainstaluje się tablicę informacyjną prezentująca najważniejsze fakty i zalety dotyczące łąki. Podniesie to walor edukacyjny przedsięwzięcia. Tabliczka powinna być wykonana  na stabilnym drewnianym cokole, nie może zaśmiecać przestrzeni publicznej,powinna wpisywać się w dotychczasową wykonaną małą architekturę.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Łąki kwietne działają kojąco na ludzi – człowiek najlepiej wypoczywa wśród natury. Przebywanie wśród kwiatów wpływa pozytywnie na samopoczucie, ma  działanie terapeutyczne. Sprzyja  oczyszczaniu powietrza kilkakrotnie więcej niż trawniki z zanieczyszczeń komunikacyjnych –  zatrzymują i wiążą szkodliwe pyły. Dzikie kwiaty dobrze poradzą sobie na glebach ubogich. Mają małe wymagania pokarmowe, dlatego sprawdzą się na terenach o mniejszej zasobności w składniki odżywcze, bez konieczności użyźniania gleby. Wyższa roślinność pełni funkcję izolacyjną, zapobiegając tzw. efektowi wysp cieplnych, latem temperatura w mieście może być nawet kilkanaście stopni wyższa, niż na obszarach podmiejskich. Głęboki i rozbudowany system korzeniowy wielu gatunków dzikich kwiatów sprawia, że są wyjątkowo wytrzymałe i odporne na suszę. Łąka kwietna nie wymaga dodatkowego nawadniania i koszenia, prezentuje się dobrze nawet w czasie suszy. W domkach dla owadów zapylających zamieszkają pożyteczne owady.

Beneficjenci zadania

Z projektu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy Mrągowa, spełni też funkcje edukacyjną. Jest on w pełni ogólnodostępny, ponieważ znajduję się w publicznej przestrzeni miejskiej. Według różnych badań obecność owadów zapylających
w trakcie kwitnienia rośli i drzew determinuje uzyskanie od 20 do nawet 100% plonu tych roślin.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Wykonanie łąki kwietnej o powierzchni 1800 m2 * 35 zł/m263 000 zł
2Siedem tablic informacyjnych.2 800 zł
3Siedem domków dla owadów zapylajacych.15 000 zł
Łącznie: 80 800 zł

Załączniki