zadanie nr 13

13. Mrągowskie Miasteczko Rowerowe


Lokalizacja

Dz. nr ewid. 71 obr. 5, ul. Mickiewicza, teren po byłym skateparku

Skrócony opis

Mrągowskie Miasteczko Rowerowe

Opis zadania

Wykonanie zadania obejmuje:
1. montaż niskiego ogrodzenia wokół istniejącego placu z nawierzchni bitumicznej o łącznej długości ok. 100mb.
2. wyczyszczenie istniejącego placu przy użyciu myjek ciśnieniowych.
3. malowanie specjalistyczną farbą wybranego miasteczka rowerowego wraz z dodatkowymi grami podwórkowymi oraz elementami szkolenia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.  Przykładowy projekt zagospodarowania miasteczka stanowi załącznik do wniosku. Projekt wykonano na przykładzie miasteczek z oferty firmy 9dots.pl.
4. montaż publicznej stacji naprawy rowerów.
5. montaż stojaków na rowery.
6. montaż ławek oraz koszy na śmieci.
7. Ustawienie zamykanego magazynku na znaki drogowe oraz elementy ruchome B.R.D.
Eksploatacja miasteczka polega na corocznym czyszczeniu myjką ciśnieniową. Dodatkowo po okresie ok. 4 lat należy odmalować poszczególne uszkodzone grafiki.
Termin realizacji: kwiecień – maj 2020r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Na chwilę obecną w wskazanym miejscu znajduję się pusty plac po dawnym skateparku. Nawierzchnia bitumiczna placu jest w dobrym stanie technicznym i należałoby ją wykorzystać dla potrzeb mieszkańców. Główną korzyść jaką daje miasteczko to możliwość bezpiecznej nauki zarówno podstaw jazdy na rowerze (dla najmłodszych dzieci) ale również nauki i przepisów ruchu oraz zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ustawienie zamykanego magazynku na znaki drogowe pozwoli uchronić je przed zniszczeniem lub kradzieżą. Dostęp do magazynku miałyby mrągowskie szkoły podstawowe. Na terenie miasteczka szkoły będą mogły w sposób profesjonalny przeprowadzić cześć praktyczną egzaminu na kartę rowerową. Publiczna stacja naprawy rowerów zamontowana na terenie miasteczka będzie służyć nie tylko osobom korzystającym z miasteczka ale wszystkim osobom spacerującym wokół jez. Magistrackiego (np.: pompowanie kół w wózkach dziecięcych itp.)

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania są najmłodsze dzieci oraz ich rodzice, którzy będą mogli w sposób bezpieczny uczyć się swoje pociechy jazdy na rowerze. Starsze dzieci, które w miasteczku będą mogły poznać zasady ruchu drogowego oraz zdawać cześć praktyczną egzaminu na kartę rowerową.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Ogrodzenie niskie istniejącego placu z nawierzchnią asfaltową ok. 100mb.15 000 zł
2Czyszczenie nawierzchni placu1 500 zł
3Montaż publicznej stacji naprawy rowerów.5 000 zł
4Montaż stojaków na rowery.1 500 zł
5Montaż ławek i koszy na śmieci.4 000 zł
6Zakup i ustawienie magazynku na znaki.5 000 zł
7Malowanie miasteczka rowerowego + gry podwórkowe + przeszkody B.R.D. 45 000 zł
Łącznie: 77 000 zł

Załączniki