zadanie nr 21

21. Promuj swoje miasto - konkurs na unikalną grafikę promocyjną


Lokalizacja

Miasto Mrągowo

Skrócony opis

Promuj swoje miasto

Opis zadania

Wykonanie zadania obejmuje:
1. Przygotowanie, ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu na unikalną grafikę wraz z krótkim hasłem promującą miasto Mrągowo. Konkurs powinien być skierowany do mieszkańców lub osób związanych z Mrągowem. Nagrodą w konkursie będzie nagroda pieniężna wysokości 5000zł. W skład kapituły konkursu powinno wchodzić możliwie najwięcej osób w tym: przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych,  przedstawiciele UM, przedstawiciele Rady Miejskiej, przedstawiciele zgłaszających zadanie, przedstawiciele mieszkańców.  Grafika w ramach zgłoszonego projektu będzie kolportowana wśród mieszkańców i turystów w formie naklejki na samochody.  Miasto Mrągowo otrzyma prawa autorskie do zwycięskiej grafiki co pozwoli na wykorzystywanie jej w przyszłości.  
2. Wydrukowanie oraz kolportaż naklejki samochodowej ze zwycięską grafiką wśród mieszkańców oraz turystów (ok. 10000 szt.).
Termin realizacji: marzec – czerwiec 2020r.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Celem zgłaszanego zadania jest stworzenie grafiki, która będzie kojarzyć się z Mrągowem i pomoże w promocji naszego miasta. Kolportaż grafiki w formie naklejki na samochód pozwoli dotrzeć do bardzo dużej grupy odbiorców. Dla mieszkańców, naklejka umieszczona na własnym aucie będzie symbolem   utożsamiana się z Mrągowem i dumy z bycia jego mieszkańcem. Podobne naklejki wykonała m. in.: Gdynia czy Olsztyn przykłady( w załącznikach do formularza)

Beneficjenci zadania

Beneficjentami zadania są mieszkańcy Mrągowa, którzy będą mogli sami brać udział w promocji miasta.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przeprowadzenie konkursu na grafikę. 1 000 zł
2Nagroda dla zwycięzcy konkursu. 5 000 zł
3Druk i kolportaż naklejek samochodowych. (ok. 10000szt.)8 000 zł
Łącznie: 14 000 zł