zadanie nr 9

9. Oświetlenie terenu


Lokalizacja

Łącznik pieszy pomiędzy ul. Łąkową (Lecznica Zwierząt) a ul. Wojska Polskiego i ciąg pieszo – jezdny  pomiędzy ul. Dziękczynną (wzdłuż garaży) a przepompownią ZWiK.

Opis zadania

Montaż 4 słupów oświetlenia ulic w ciągu pieszo - jezdnym rozpoczynającym się od ul. Dziękczynnej wzdłuż garaży (patrząc od marketu Biedronka), następnie 1 słupa przy przepompowni ZWiK i  1 słupa w kier. ul. Wojska Polskiego. Położenie kabla energetycznego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Teren, o którym mowa powyżej znajduję się nie oświetlony. Po nim przemieszczają się dzieci uczęszczające do szkoły, mieszkańcy osiedla Grunwaldzkiego i ulic ościennych, a także mieszkańcy ul. Wojska Polskiego, Plutonowej, Żołnierskiej, Sienkiewicza udający się na Msze św. do kościoła św. Rafała Kalinowskiego na os. Grunwaldzkim oraz do Ośrodka Zdrowia. Również Seniorzy korzystający ze świetlicy Klubu Senior+ na ul. Sienkiewicza.

Beneficjenci zadania

Bardzo liczna grupa ludzi, począwszy od wieku szkolnego aż po seniorów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Położenie kabla energetycznego o dł. ok. 400 m 45 000 zł
2Montaż słupów oświetlenia ulicznego szt. 640 000 zł
Łącznie: 85 000 zł