zadanie nr 8

8. Inline skating - jako nowy sposób na aktywny wypoczynek .


Lokalizacja

Działka nr 185/30 , teren po byłej jednostce wojskowej - obecnie teren po asfaltowym boisku do piłki ręcznej .

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie nowej formy atrakcji do aktywnego spędzania czasu dla dzieci jak i osób dorosłych .  Powstały obiekt pozwoli na zmianę  lokalizacji miejskiego lodowiska by uczynić je bardziej dostępnym  i zauważalnym dla osób zainteresowanych tą formą rozrywki .Obecna lokalizacja  na terenie boisk przy ul. Bohaterów Warszawy ogranicza możliwość dojazdu i parkowania pojazdów w bezpoś

Opis zadania

Planowany czas realizacji inwestycji : lato i jesień 2020
W ramach planowanej  inwestycji należy :
1. Opracować projekt budowlany , który będzie obejmował wykonanie :
- płyty żelbetowej  o wymiarach 45 x 25 m , która po zakończeniu tradycyjnego do jazdy na rolkach będzie platformą do instalacji  lodowiska , takie rozwiązanie  pozwoliłoby na jego funkcjonowanie praktycznie przez cały rok jako plac do uprawiania jazdy na rolkach lub gry  w hokeja jako alternatywnej formy  ich zimowych odpowiedników. . Założeniem inwestycji jest całoroczne funkcjonowanie obiektu , wykluczając tylko krótkie ,  niezbędne okresy potrzebny na  zdemontowanie lub zamontowanie paneli chłodniczych lodowiska lub przeprowadzenie niezbędnych czynności konserwacyjnych lub naprawczych.
- ogrodzenia terenu
- modernizacja oświetlenia zewnętrznego  
2.Przeprowadzić  proces inwestycyjny zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Celem projektu jest stworzenie nowej formy atrakcji do aktywnego spędzania czasu dla dzieci jak i osób dorosłych .  Powstały obiekt pozwoli na zmianę  lokalizacji miejskiego lodowiska by uczynić je bardziej dostępnym  i zauważalnym dla osób zainteresowanych tą formą rozrywki .Obecna lokalizacja  na terenie boisk przy ul. Bohaterów Warszawy ogranicza możliwość dojazdu i parkowania pojazdów w bezpośrednim jego sąsiedztwie  , wynajmowane kontenery zaplecza socjalnego nie spełniają oczekiwań osób korzystających z lodowiska ( bardzo małe pomieszczenie szatni , brak toalet , brak jakichkolwiek urządzeń do zakupu np. ciepłych napojów itp.  ) .  Proponowana lokalizacja pozwoli na skoncentrowanie tego typu inwestycji w jednym miejscu (  hale sportowe , boiska typu ORLIK ). Tworząc jeden kompleks sportowy , pozwoli to również na pełniejsze wykorzystanie istniejących zasobów lokalowych i pracowniczych np. skorzystanie z szatni i pomieszczeń socjalnych , obsługi.

Beneficjenci zadania

Wszyscy mieszkańcy miasta Mrągowo , turyści oraz  pozostałe osoby czasowo przebywające na terenie naszego miasta .
Szkoły , grupy amatorskie  np.  uprawiania gry w hokeja , stowarzyszenia , kluby sportowe  itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Opracowanie dokumentacji technicznej5 000 zł
2Wykonanie płyty żelbetowej o wymiarach 25 m x 45 m .66 000 zł
3 Wykonanie ogrodzenia . 20 000 zł
4Adaptacja / modernizacja oświetlenia terenu .4 000 zł
5Zakup 40 par łyżworolek .5 000 zł
Łącznie: 100 000 zł

Załączniki