zadanie nr 24

24. Jadłodzielnia


Lokalizacja

Mrągowskiego Centrum Aktywności Lokalnej (od wejścia głównego ze strony południowej)
ze względu na:
- konieczność podłączenia do prądu finansowanego ze środków publicznych
- dostępność lokalizacji dla osób niepełnosprawnych
- możliwość monitorowania  Jadłodzielni w kontekście ewentualnych wybryków chuligańskich
- potrzebę okresowego sprzątnięcia lodówki oraz szafki (dostęp do bieżącej wody)
- oświetlenie, ogrzewanie i zadaszenie pomieszczenia ze względu na wymagania urządzenia takiego, jak chłodziarka
- długi czas otwarcia lokalu, a co za tym idzie dostępności dla zainteresowanych

Opis zadania

Zakup i ustawienie dużej lodówki-witryny oraz szafki przeszklonej na pojemniki z żywnością od darczyńców; ustawienie umożliwiające podłączenie do prądu; wykonanie Regulaminu korzystania z Jadłodzielni (kartka A4 zalaminowana). Termin - niezwłocznie po rozstrzygnięciu głosowania i zakończeniu  działań formalnych związanych z wyborem zadań z MBO, bez ograniczenia terminu końcowego. Nadzór nad Jadłodzielnią sprawować będzie Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy Remedium (ustalono z Zarządem Stowarzyszenia), ewentualnie inne organizacje pozarządowe, jeżeli wyrażą chęć współpracy w tym obszarze.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Ograniczenie marnowania żywności. Pomoc osobom potrzebującym. Rozwój dobroczynności lokalnej. Elementarna edukacja w zakresie gospodarowania żywnością. Tego rodzaju przedsięwzięcie nie wymaga zgody SANEPID-u ( skonsultowano to z pracownikiem stacji w Mrągowie); okresowo można zlecić usługę badania wnętrz, w których będzie przechowywana żywność.

Beneficjenci zadania

Mieszkańcy miasta Mrągowa.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1Zakup: Chłodziarko-zamrażarka6 000 zł
2Zakup: Szafa oszklona spożywcza2 500 zł
3Prąd w skali roku w zależności od kalsy energatycznej urządzeń600 zł
4Montaż urządzeń 200 zł
5Okresowe mycie/w skali roku500 zł
6Wykonanie regulaminu korzystania z Jadłodzielni100 zł
7Okresowe badania sanitarne 2x w roku300 zł
8obsługa zadania 3 800 zł
Łącznie: 14 000 zł