zadanie nr 3

3. MIEJSKI SYSTEM ALARMOWANIA I OSTRZEGANIA


Lokalizacja

Teren miasta

Skrócony opis

W roku 2020 zainstalowanie na Mrągowie 4 syren szczelinowych w taki sposób aby swoim zasięgiem pokrywały obszar całego miasta .

Opis zadania

Miejski system alrmowania ma za zadanie ostrzeganie ludności nie tylko przed zagrożeniami podczas konfliktu zbrojnego, ale także  o niebezpieczeństwach w czasie pokoju: klęskach żywiołowych, skażeniu terenu, ataku terorystycznego i czymkolwiek, przed czym ludzie powinni się bronić. A przedewszystkim głownym celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniem do współczesnego wachlarza zagrożeń czyli między innymi  zmian klimatycznych, skutków rozwoju gospodarki i uprzemsłowienia jak również minimalizację skutków negatywnych zjawisk pogodowych.Ostrzeganie i alrmowanie ludności przed zagrożeniami technicznymi, atmosferycznymi, katastrofami naturalnymi czy skażeniami biologicznymi i chemicznymi. Ostrzeżeniami za pomocą syren będzie sterować Miejskie Centrum Zrządzania Kryzyskowego. Urządzenia emitujące dzwięki rozmieszczone będą w takich punktach, by uzyskały maksymalny zasięg i słyszalnośc na obszarach najbardziej zaludnionych. Mogą emitować nie  tylko modulo9wany dzwięk syreny oglaszający alarm, ale także powtarzające się komunikaty głosowe o rodzaju zagrożenia. Zainstalowany syatem to zespół urządzeń służacych do alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach. Skład się z centrali sterującej oraz punktów alrmowych wyposażonych w elektroniczne syreny alarmowe, które zainstalowano na budynkach Urzędu Miasta, słupach oświotleniowych, na większości szkół oraz innych obiektach użyteczności publicznej. System daje także możliwość emitowania komunikatów głosowych wprowadzonych wcześniej do urządzenia sterującego lub wypowiadanych na żywo .
System jest modułowy umożliwiający w przyszłości jego rozbudowę. Poprzez zainstalowanie syren różnej mocy można lokalnie ogłaszać komunikaty i ostrzeżenia dla wybranych grup lub rejonów np. dla uczestników zgromadzeń i imprez masowych w mieście i amfiteatrze, okolicach CKIT, dla wodniaków o zbliżających się niebezpieczeństwie, o awariach systemów komunalnych itp. Sterowanie syrenami może odbywać się poprzez kanały radiowe ręczne poprzez wbudowany panel z klawiaturą sterowania całym systemem , poprzez aplikację  desktopową zainstalowaną na dowolnym urządzeniu z przeglądarką internetową.

Uzasadnienie potrzeby realizacji zadania

Miejski system alrmowania ma za zadanie ostrzeganie ludności nie tylko przed zagrożeniami podczas konfliktu zbrojnego, ale także  o niebezpieczeństwach w czasie pokoju: klęskach żywiołowych, skażeniu terenu, ataku terorystycznego i czymkolwiek, przed czym ludzie powinni się bronić. A przedewszystkim głownym celem projektu jest budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności przed zagrożeniem do współczesnego wachlarza zagrożeń czyli między innymi  zmian klimatycznych, skutków rozwoju gospodarki i uprzemsłowienia jak również minimalizację skutków negatywnych zjawisk pogodowych.Ostrzeganie i alrmowanie ludności przed zagrożeniami technicznymi, atmosferycznymi, katastrofami naturalnymi czy skażeniami biologicznymi i chemicznymi. Ostrzeżeniami za pomocą syren będzie sterować Miejskie Centrum Zrządzania Kryzyskowego. Urządzenia emitujące dzwięki rozmieszczone będą w takich punktach, by uzyskały maksymalny zasięg i słyszalnośc na obszarach najbardziej zaludnionych. Mogą emitować

Beneficjenci zadania

Wszyscy mieszkańcy Mrągowa i osoby przebywające w Mieście

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1stacja bazowa w formie skrzynki metalowe ( RPD/A/C) lub do szafy rock (DCA-4000) wyposażona w radiotelefon NDXDN Kenwood NX-720, AKUMULATOR ZEWNĘTRZNY, ANTENA dIAMOND x-30 I MONTAŻ18 929,70 zł
21SZT DSE-900S elektroniczna syrena alarmowa o mocy 900W, SPL 112dB/30m (6 glośników szczelinowych) wraz z blokiem sterującym zawierającym dodatkowo: sterownik PC-550 kompatybilny z systemem digitexCZK/IP, radiotelefon NXDN Kenood NX-3220, antenę SIRIO CX-148, 2 aktumulatory, mikrofon z potencjometrem,maszt MSE-05 i montaż 24 325,20 zł
31SZT DSE-600S elektroniczna syrena alarmowa o mocy 600W, SPL 109dB/30m (4 glośników szczelinowych) wraz z blokiem sterującym zawierającym dodatkowo: sterownik PC-550 kompatybilny z systemem digitexCZK/IP, radiotelefon NXDN Kenood NX-3220, antenę SIRIO CX-148, 2 aktumulatory, mikrofon z potencjometrem,maszt MSE-05 i montaż 21 296,50 zł
42SZT DSE-300S elektroniczna syrena alarmowa o mocy 300W, SPL 103dB/30m (2 glośników szczelinowych) wraz z blokiem sterującym zawierającym dodatkowo: sterownik PC-550 kompatybilny z systemem digitexCZK/IP, radiotelefon NXDN Kenood NX-3220, antenę SIRIO CX-148, 2 aktumulatory, mikrofon z potencjometrem,maszt MSE-05 i montaż 35 448,60 zł
Łącznie: 100 000 zł